Kontakt

Green Food Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Adres: Półłanki 62A,
30-740 Kraków
Małopolskie

NIP: 8952024733
REGON: 022263521

Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477668.